X
Výběr spotřebičů
Volby cenové relace
Výběr značky
0 položek za 0,- Kč
Certifikát
Naše certifikáty

Personál našeho eshopu je profesionálně vyškolen na prodej vestavných spotřebičů a získal vlastní certifikáty.

Certifikát
To je pecka: VYSAVAČ ZDARMA!!!

kolážVysavač EER73IGM

Vážení zákazníci, odměníme Vás hodnotným dárkem od firmy Electrolux!

Objednejte si kombinaci setu s vybranými modely trouby, indukční varné desky a myčky, které jsou součástí akce, a obdržíte od nás tyčový vysavač Electrolux Ergorapido model EER731GM v hodnotě 4499,- zdarma!

Platnost nabídky je od 24.11.2017 do 31.3.2018 nebo do vyprodání skladových zásob daného modelu u výrobce.

AKCE Electrolux je prodloužena výrobcem od 1.7.2018 do odvolání!

Co je třeba? 

Po objednání Vámi vybraného setu Vám vysavač zdarma zašleme ihned, jakmile jej od výrobce obdržíme. 

Pravidla letákové nabídky Electrolux pro kuchyňská studia

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel letákové nabídky Electrolux pro kuchyňská studia (dále jen „prodejní akce“). Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.

1. Pořadatel prodejní akce:

Pořadatelem prodejní akce je společnost Electrolux s.r.o., se sídlem Budějovická 778/3, 140 21 Praha 4, IČ: 18631975, DIČ: CZ18631975, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 2461 (dále jen „pořadatel“).

2. Termín a místo konání prodejní akce:

Prodejní akce probíhá v termínu od 1. 7. do vydání nové nabídky (dále jen „doba konání prodejní akce“) na území České republiky (dále jen „místo konání prodejní akce“).

3. Účastník prodejní akce:

Účastníkem prodejní akce se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm a doručovací adresou na území České republiky (dále jen „účastník prodejní akce“).

4. Produkty zařazené do prodejní akce:

Zákazník, který zakoupí v rámci jednoho nákupu kombinaci jakékoliv trouby, indukční varné desky a myčky z akčního letáku, může získat bonus dle vlastního výběru z uvedené specifikace bonusů.

Akce se vztahuje pouze na modely uvedené v akčním letáku:

Trouba: EOA3400AAX, EOA3454AAX, EOA3454AOX, EOA45555OX, EOA5220AOR, EOA5220AOV, EOA5551AAK, EOA5555TAX, EOA5654AOX, EOA5750AOX, EOA5751ZOZ, EOA5851FAX, EOA75450OK, EOB3400BAX, EOB3400BOR, EOB3450AAX, EOB3454AAX, EOB3454AOX, EOB43430OW, EOB43430OX, EOB43450OX, EOB5454AAX, EOB5454AOX, EOB5454TAX, EOB5454TOX, EOB5750AOX, EOB6220AOR, EOB6631BOX, EOB6631CAX, EOB6850BOX, EOB8757AOX, EOB8757ZOZ, EOB8857AAX, EOB8857AOX, EOB8956AOX, EOB9851XAX, EOB9851ZOZ, EOB9956XAX, EOC3430EOX, EOC5631AOX, EOC5654AAX, EOC5654AOX, EOC5654TAX, EOC5654TOX, EOC5750AOX, EOC5751FAX, EOC5751FOV, EOC5751FOZ, EOC5851FOX, EOC6851DAX, EVY0841BAX, EVY5841BOX, EVY6800ZOZ, EVY7800AAX, EVY7810AAV, EZA5420AOK

Indukční varná deska: EHD7740FOK, EHD8740FOK, EHD8740IOK, EHH6540X8K, EHH9967FOZ, EHI6540FHK, EHI6540FOS, EHI6540FW1, EHI6740FOZ, EHI8550FHK, EHL6540FOK, EHL6740FAZ, EHL7640FOK, EHL9740FAZ, EHR8540FHK, EHX6455FHK, EHX8575FHK, EHX8H10FBK, EIS84486, EIT60443X, EIT61443B, EIV634, EIV63440BS, EIV63440BW, EIV644, EIV654, EIV744, EIV835, EIV8457, EIV854, EIV9467

Myčka: ESI4501LOX, ESI4621LOX, ESI5525LAX, ESI5543LAK, ESI5545LOX, ESI5550LOX , ESI8550ROX, ESI8730RAX, ESL4581RO, ESL4582RA, ESL4655RA, ESL5335LO, ESL5355LO, ESL5360LA, ESL7325RO, ESL7345RO, ESL7350RO, ESL7540RO, ESL7740RO, ESL7845RA, ESL8345RO, ESL8350RO, ESL8356RO, ESL8523RO, ESL8550RA, ESL8820RA, ESL8825RA

Odsavač par: EFB60460OX, EFB60566BX, EFB90460OX, EFB90566BX, EFC216C, EFC216R, EFC60441OR, EFC60441OV, EFF60560OX, EFF90560OX, EFG60563OX, EFG90563OX, EFI711X, EFL10566DX, EFP60436OX, EFP60460OX, EFP60565OX, EFV60657OK, EFV80464OW, EFV90657OK, LFC316X, LFC319X, LFP216S, LFP226X, LFP316S, LFP516X, LFV218W

Mikrovlnná trouba: EMS17006OX, EMS26004OK, EMS26004OW, EMS26204OX, EMT25207OB, EMT25207OW, EMT25207OX

Chladnička: ENG2804AOW, ENG2854AOW, ENN2800AJW, ENN2800BOW, ENN2801BOW, ENN2803COW, ENN2812COW, ENN2841AOW, ENN2853COW, ENN2854COW, ENN2874CFW, ENN3074EFW, ENN3101AOW, ENN3153AOW, ERC3215AOW, ERN3213AOW, ERW0273AOA, ERW0673AOA, ERW1573AOA, EUN2244AOW

Kávovar: EBC54524AV, EBC54524AX, EBC54524OZ

Bonus:

Zákazník, jež splní pravidla této prodejní akce, si může vybrat jeden z níže uvedených bonusů:

Electrolux vysavač Ergorapido

Převzetí bonusu proběhne v místě zakoupení produktů, tzn. v kuchyňském studiu, po ověření splnění všech podmínek těchto pravidel. K ověření splnění podmínek těchto pravidel je účastník povinen pořadateli poskytnout potřebnou součinnost.

Na bonus nelze uplatňovat žádná práva spotřebitele (např. reklamace). Takový bonus splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy podle platné legislativy ČR.

5. Podmínky účasti v prodejní akci

5.1. Zakoupení kombinace 3 produktů (trouby, indukční varné desky a myčky) z akčního letáku Electrolux pro kuchyňská studia a to v rámci jednoho nákupu/jednoho dokladu

5.2. Nákup se uskuteční v období od 1. 7. do vydání nové nabídky. 

5.3. Kompletní a řádné vyplnění online údajů registračního formuláře na webových stránkách www.electrolux.cz/patrimeksobe a jeho odeslání.

5.4. Po ověření registračních údajů si bude moci účastník bonus vyzvednout do 30 dní u svého kuchyňského studia, tzn. v místě zakoupení.

5.5. V registračním formuláři pro kuchyňská studia musí být uvedeno jméno, příjmení a email koncového zákazníka a zároveň jméno, příjmení a email prodavače. Jméno, příjmení a email prodavače nesmí být shodné se jménem, příjmením a emailem zákazníka.

5.6. V registračním formuláři pro kuchyňská studia je akceptována jako přiložený doklad pouze Electrolux faktura začínající č. 20787.. nebo č. objednávky B2B začínající č. 5001... Jiný doklad není akceptován.

Tím, že účastník odešle registrační formulář, potvrzuje porozumění a souhlas s těmito pravidly.

Odesláním registračního formuláře každý účastník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení provozovatele na e-mailovou adresu zadanou registrujícím se ve smyslu § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Souhlas se zasíláním obchodních sdělení a nabídek lze kdykoli odvolat v sídle provozovatele.

V případě chybných nebo neúplných registrací bude účastník vyzván k jejich doplnění prostřednictvím e-mailu. Electrolux neodpovídá za nedoručení těchto výzev a nebude-li registrace doplněna, nebude ani zpracována. Zákazník odpovídá za správnost a úplnost uváděných údajů.

Do prodejní akce nebudou zejména zařazeny registrace provedené mimo dobu konání prodejní akce či registrace neobsahující veškeré správné údaje, nesplňující daný formát či jinak nesplňující podmínky prodejní akce. Pořadatel prodejní akce si vyhrazuje právo konečného posouzení registrací. Účastník prodejní akce je povinen uschovat originál účtenky - dokladu o zaplacení akčního výrobku za účelem ověření nákupu (dále jen „účtenka“). Pokud na základě případné výzvy pořadatele nepředloží účtenku/účtenky o zaplacení akčního výrobku splňující podmínky těchto pravidel, tj. se shodnými údaji uvedenými v rámci registračního formuláře, bude z prodejní akce vyřazen bez nároku na bonus. Zákazník souhlasí s elektronickým zasíláním dokumentů (daňových dokladů).

V případě jakýchkoli dotazů nebo problémů kontaktujte naši spolupracující agenturu prostřednictvím e-mailu akce@lemoni.cz

6. Zpracování osobních údajů a osobnostní práva

Účastí v prodejní akci vyjadřuje účastník souhlas s pravidly prodejní akce a zavazuje se je plně dodržovat. Účastník v souladu se zněním Nařízení EU 2016/679 udělil souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů ve smyslu znění Souhlasu se zpracováním osobních údajů dostupných na výše uvedené stránce pod odkazem v textu potvrzovacího pole registračního formuláře.

7. Závěrečná ustanovení

Pořadatel neodpovídá za přímé či nepřímé škody v souvislosti s účastí v prodejní akci. Osoby nesplňující podmínky účasti v prodejní akci nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do prodejní akce zařazeny. Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka prodejní akce, jehož chování vykazuje známky nekalého či podvodného jednání. Pořadatel prodejní akce neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v prodejní akci. Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů prodejní akci zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech prodejní akce, bude toto učiněno písemně ve formě dodatku a zveřejněno na http://www.electrolux.cz/patrimeksobe. Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty. Pořadatel prodejní akce si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek stanovených pro získání bonusu v prodejní akci.

Přejeme Vám příjemný nákup!

Váš tým vestavne-sety.cz.

 

 

 

Aktuality
Kupte si myčky s unikátními tryskami 6. smysl PowerClean Pro a dostanete až 2 000 Kč zpět! Spotřebiče registrujte do 14 dnů od uskutečnění nákupu a po ověření registračních údajů dostanete příslušnou částku přímo na Váš účet do 30 dní. Akce platí pro vybrané modely u vybraných partnerů a trvá od 1.5.2019 do 30.6.2019.
01. 05. 2019
více
Získejte k nákupu setu nad 40 000 Kč ventilátor ZDARMA.
16. 04. 2019
více
Vyberte jednu z kombinací z Akční nabídky a získejte kávovar zdarma. Akční nabídka se vztahuje na sety kuchyňských vestavných spotřebičů, zakoupených u obchodních partnerů Beko od 1.4.2019 do 30.6.2019.
15. 04. 2019
více
Vybavte si svou domácnost výrobky značky Guzzanti a odměňte se oblíbenou kuchařkou!
08. 08. 2018
více
whirlpool amica aeg bosch electrolux mora beko teka siemens guzzanti cata
S provozem tohoto webu nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našeho webu s jejich používáním souhlasíte. Více informací