X
Výběr spotřebičů
Volby cenové relace
Výběr značky
0 položek za 0,- Kč
Certifikát
Naše certifikáty

Personál našeho eshopu je profesionálně vyškolen na prodej vestavných spotřebičů a získal vlastní certifikáty.

Certifikát
Electrolux
<p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><img style="float: left; margin-bottom: 10px; margin-right: 10px;" src="../../../../../../files/media/obsah/logo_electrolux.jpg" alt="vestavn&eacute; sety Electrolux" width="310" height="120" /><span style="font-size: small;">Firma Electrolux, je jedn&iacute;m z předn&iacute;ch v&yacute;robců volně stoj&iacute;c&iacute;ch i vestavn&yacute;ch spotřebičů na světě. Spotřebič Electrolux si každ&yacute; rok zakoup&iacute; v&iacute;ce než 30 milionů lid&iacute; ve 150 zem&iacute;ch. Produkty t&eacute;to značky jsou obl&iacute;beny hlavně z důvodu promy&scaron;len&yacute;ch technick&yacute;ch inovac&iacute;, kter&eacute; splňuj&iacute; n&aacute;ročn&eacute; požadavky dom&aacute;c&iacute;ch spotřebitelů, ale i profesion&aacute;lů, např&iacute;klad kuchařů. Mezi nejobl&iacute;beněj&scaron;&iacute; spotřebiče Electrolux patř&iacute; <strong>vestavn&eacute; myčky, pračky, spor&aacute;ky nebo lednice</strong>.</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size: small;">V e-shopu <a href="../../../../../../"><strong>Vestavne-sety.cz</strong></a> si můžete vybrat z obrovsk&eacute; nab&iacute;dky cenově v&yacute;hodn&eacute;<strong> vestavn&eacute; sety Electrolux</strong> v mnoha kombinac&iacute;ch ( deska + trouba + lednice + pračka atd.) nebo si sestavit vlastn&iacute; vestavn&yacute; set Electrolux.</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size: small;">Spotřebiče Electrolux Group přisp&iacute;vaj&iacute; k udržiteln&eacute;mu rozvoji, tzn., že se společnost snaž&iacute; zajistit, aby při v&yacute;robě produktů Electrolux byly snižov&aacute;ny nepř&iacute;zniv&eacute; vlivy na životn&iacute; prostřed&iacute;. V roce 2007 byla skupina Electrolux oceněna Evropskou uni&iacute; za trvalou snahu o zvy&scaron;ov&aacute;n&iacute; energetick&eacute; &uacute;spornosti.</span></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <h2><a href="https://newsroom.electrolux.com/cz/" target="_blank">NEWSROOM S TISKOV&Yacute;MI ZPR&Aacute;VAMI A SKVĚL&Yacute;MI FOTOGRAFIEMI NOVINEK!</a></h2> <p><strong><br /></strong></p> <p><strong>Č&iacute;slo 1 v&nbsp;prodej&iacute;ch varn&yacute;ch desek v&nbsp;Česk&eacute; republice - Electrolux</strong></p> <p><strong><img src="https://vestavne-spotrebice.cz/tiny/image/Electrolux_varne_desky_c.1_CZ.png" alt="" width="493" height="493" /></strong></p> <p>&nbsp;</p> <div class="admin_sety_obal"><span class="admin_sety_sipka">x</span> <h2 class="admin_sety_h2 nadpis_set_l">sety s <strong>plynovou</strong> deskou</h2> <h2 class="admin_sety_h2 nadpis_set_p">sety s <strong>elektrickou</strong> deskou</h2> <div class="admin_sety_obal_in"> <div class="admin_sety_leva"><a href="../../../../../../plynova/katalog/druh_setu-trouba__deska/znacka-electrolux/pod-10744/pdo-39398/"><span class="admin_set admin_set_1">trouba + deska</span></a> <a href="../../../../../../plynova/katalog/druh_setu-trouba__deska__mycka/znacka-electrolux/pod-20944/pdo-58089/"><span class="admin_set admin_set_2">trouba + deska + myčka</span></a> <a href="../../../../../../plynova/katalog/druh_setu-trouba__deska__odsavac/znacka-electrolux/pod-12572/pdo-60537/"><span class="admin_set admin_set_3">trouba + deska + odsavač</span></a> <a href="../../../../../../plynova/katalog/druh_setu-trouba__deska__mycka__odsavac/znacka-electrolux/pod-22772/pdo-76347/"><span class="admin_set admin_set_4">trouba + deska + myčka + odsavač</span></a> <a href="../../../../../../plynova/katalog/druh_setu-trouba__deska__mycka__lednice/znacka-electrolux/pod-29988/pdo-79271/"><span class="admin_set admin_set_5">trouba + deska + myčka + lednice</span></a> <a href="../../../../../../plynova/katalog/druh_setu-trouba__deska__mycka__lednice__mikrovlnka/znacka-electrolux/pod-35080/pdo-89471/"><span class="admin_set admin_set_6">trouba + deska + myčka + lednice + mikrovlnka</span></a> <a href="../../../../../../plynova/katalog/druh_setu-trouba__deska__mycka__lednice__mikrovlnka__odsavac/znacka-electrolux/pod-36907/pdo-98787/"><span class="admin_set admin_set_7">trouba + deska + myčka + lednice<br /> + mikrovlnka + odsavač</span></a></div> <div class="admin_sety_prava"><a href="../../../../../../elektricka/katalog/druh_setu-trouba__deska/znacka-electrolux/pod-10608/pdo-51536/"><span class="admin_set admin_set_8">trouba + deska</span></a> <a href="../../../../../../elektricka/katalog/druh_setu-trouba__deska__mycka/znacka-electrolux/pod-21930/pdo-68527/"><span class="admin_set admin_set_9">trouba + deska + myčka</span></a> <a href="../../../../../../elektricka/katalog/druh_setu-trouba__deska__odsavac/znacka-electrolux/pod-13430/pdo-70125/"><span class="admin_set admin_set_10">trouba + deska + odsavač</span></a> <a href="../../../../../../elektricka/katalog/druh_setu-trouba__deska__mycka__odsavac/znacka-electrolux/pod-23758/pdo-84091/"><span class="admin_set admin_set_11">trouba + deska + myčka + odsavač</span></a> <a href="../../../../../../elektricka/katalog/druh_setu-trouba__deska__mycka__lednice/znacka-electrolux/pod-30192/pdo-84592/"><span class="admin_set admin_set_12">trouba + deska + myčka + lednice</span></a> <a href="../../../../../../elektricka/katalog/druh_setu-trouba__deska__mycka__lednice__mikrovlnka/znacka-electrolux/pod-38922/pdo-93415/"><span class="admin_set admin_set_13">trouba + deska + myčka + lednice + mikrovlnka</span></a> <a href="../../../../../../elektricka/katalog/druh_setu-trouba__deska__mycka__lednice__mikrovlnka__odsavac/znacka-electrolux/pod-40749/pdo-110976/"><span class="admin_set admin_set_14">trouba + deska + myčka + lednice<br /> + mikrovlnka + odsavač</span></a></div> </div> <div class="admin_sety_prava">&nbsp;</div> </div> <div class="admin_sety_obal_text"> <p><a href="https://www.electrolux.cz/Vyrobky/Modelov%C3%A9_%C5%99ady/Motor-Invertor/" target="_blank"><img src="https://vestavne-spotrebice.cz/tiny/image/14.PNG" alt="" width="554" height="293" /></a></p> <p>&nbsp;</p> <p>V&aacute;žen&yacute; z&aacute;kazn&iacute;ku,</p> <p>velice si v&aacute;ž&iacute;me toho, že jste zakoupil spotřebič značky Electrolux.</p> <p>Na spotřebiče s invertor motorem v&aacute;m nav&iacute;c nab&iacute;z&iacute;me prodlouženou z&aacute;ruku v d&eacute;lce 10ti let. Plat&iacute; pro spotřebiče z&nbsp;těchto produktov&yacute;ch řad: myčky na n&aacute;dob&iacute;, pračky, su&scaron;ičky a pračky se su&scaron;ičkou.</p> <h2>Podm&iacute;nky pro uplatněn&iacute; z&aacute;ruky</h2> <ul> <li><strong>Zakupte v obdob&iacute; od </strong><strong>1</strong><strong>.</strong><strong> </strong><strong>12. </strong><strong>2012 až do odvol&aacute;n&iacute; </strong>u prodejců dom&aacute;c&iacute;ch spotřebičů značky Electrolux spotřebič z uveden&yacute;ch produktov&yacute;ch kategori&iacute; s motorem typu invertor.</li> <li>Spotrebič nejd&eacute;le do tř&iacute; měs&iacute;ců od zakoupen&iacute; zaregistrujte prostřednictv&iacute;m na&scaron;eho <a href="https://invertor.akce-electrolux.cz/" target="_blank">registračn&iacute;ho formul&aacute;ře</a>.</li> <li>Z&iacute;sk&aacute;te tak certifik&aacute;t <strong>prodloužen&eacute; desetilet&eacute; z&aacute;ruky</strong>.</li> <li>Registrace prodloužen&eacute; z&aacute;ruky plat&iacute; pouze pro prvn&iacute;ho majitele spotřebiče.</li> <li>Spotřebič je nutn&eacute; reklamovat ihned po zji&scaron;těn&iacute; vady v&nbsp;<a href="https://servicepartners.elux.cz/" target="_blank">autorizovan&eacute;m servisn&iacute;m středisku</a>.</li> <li>&Uacute;pln&eacute; zněn&iacute; certifik&aacute;tu k 10let&eacute; z&aacute;ruce najdete <a href="https://www.electrolux.cz/LocalFiles/Czech_Republic_czech/LandingPages-Ranges-2016/Motor%20Invertor/Electrolux-Invertor-motor-z%c3%a1ruka-pravidla.pdf" target="_blank">zde</a>.</li> </ul> <p><strong><strong><a href="https://www.electrolux.cz/Vyrobky/Modelov%C3%A9_%C5%99ady/Motor-Invertor/" target="_blank">V&iacute;ce informac&iacute; naleznete ZDE.</a></strong></strong></p> <a href="https://www.electrolux.cz/invertor/" target="_blank"><img src="https://vestavne-spotrebice.cz/tiny/image/HLEEWM143A121002.png" alt="" width="533" height="533" /></a> <p><span style="font-size: small;">Co to je invertor motor?</span></p> <p><span style="font-size: small;">Invertor motor je podstatn&yacute;m vylep&scaron;en&iacute;m klasick&eacute;ho motoru s uhl&iacute;ky, kter&eacute; přen&aacute;&scaron;ej&iacute; elektřinu na rotor - je třeba je měnit a doch&aacute;z&iacute; ke značn&yacute;m třec&iacute;m sil&aacute;m a&nbsp;jiskřen&iacute;. Invertor motor je př&iacute;mo elektronicky ř&iacute;zen&yacute; a&nbsp; nepouž&iacute;v&aacute; uhl&iacute;ky,&nbsp;nav&iacute;c zde doch&aacute;z&iacute; k plynul&eacute; př&iacute;m&eacute; regulaci. Spotřebič d&iacute;ky tomu dosahuje skvěl&yacute;ch v&yacute;sledků při minim&aacute;ln&iacute; spotřebě energie a prakticky v tichosti.</span></p> </div>
Aktuality
Vážení zákazníci, v rámci prevence a snahy zajistit nadále bezproblémové opravy Beko spotřebičů Vás na doporučení obchodní společnosti Beko informujeme, aby jste pro objednání opravy přednostně používali formulář na jejich webových stránkách. Citujeme: "V případě dalších omezení v souvislosti s šířením koronaviru budeme schopni tyto požadavky snáze a rychleji zpracovávat než telefonické objednávky."
 
více
AEG
Pečeme v páře: Kurz vaření + Nádobí + Kuchařka ZDARMA v hodnotě až 5989,-Kč, zákazník se zaregistruje na http://pecemevpare.akce-aeg.cz/
 
více
Liebherr
Vážení zákazníci, máme pro Vás lahůdku v podobě spotřebičů Liebherr- nejžádanější chlazení v neotřelém designu a výborné kvalitě za velmi příznivé ceny. K tomu od nás dostanete prodlouženou záruku na celý spotřebič ZDARMA. Vyberte si nové výrobky v našem e-shopu. Váš tým Vestavné sety.
 
více
Všechny aktuálně probíhající akce a aktuality
více
whirlpool amica aeg bosch electrolux mora teka siemens guzzanti cata liebherr
S provozem tohoto webu nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našeho webu s jejich používáním souhlasíte. Více informací